Бројот на клиенти со кои работите несомнено е голем, меѓутоа не се сите купувачи исти. Секој од нив има свои специфичности и со самото тоа влијае на развојот на вашата организација.

Од голема важност е знаењето како правилно да се категоризираат купувачите со кои работите и како да се определи успешна стратегија за развој на бизнисот со секој од нив.

Купувачите од кои што најмногу зависи вашето работење ги нарекуваме „Клучни клиенти“. Односот со истите треба да се негува и развива што подразбира систематски и структуриран пристап.

Периодични состаноци со клучните клиенти треба да се водат на делотворен и правилен начин. Од клучно значење е и решавањето на проблемите и пречките кои го попречуваат развојот на соработката со истите.

Теми на тренингот:

 • Стратешки пристап кон клиентите
 • Поврзување на продажната стратегија со организациската стратегија
 • Алатки за анализа на постоечки клиенти
 • Основни четири категории на клиенти
 • Дефинирање на продажните цели и целите за развој на поединечни клиенти
 • Дефинирање на активности кои ќе ве доведат до остварување на поставените цели
 • Периодични состаноци со постоечките клиенти и структура на водењето на состанокот

Целна група на овој тренинг се сите продажни менаџери и продажни претставници кои сакаат да се стекнат со ефикасен пристап за развој на односите со своите постоечки клиенти.

Овој тренинг се состои од низа модули кои содржат теоретска подлога, анализа на случаи, квизови, дискусии, интерактивни индивидуални и групни вежби, како и пишување есеј

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • 2,990 ден
 • 10 Days
 • Wishlist
0 STUDENTS ENROLLED

  Напредно пребарување

  Designed by © Triple I Lab. All rights reserved.