Enter a short description of the course.

ЛИДЕРСТВОТО Е ВЛИЈАНИЕ

Предводењето луѓе во лидерска смисла значи создавање на модел на 
однесување, соработка, комуницирање, па дури и размислување, 
преку личен пример, кој модел вработените треба да го усвојат, 
задржат и развиваат.


Во идеален случај, за личноста да биде ефективен лидер, потребно е да поседува повеќе знаење, 
компетенции, да има поразвиени вештини и повеќе искуство од луѓето со кои раководи. 

Меѓутоа, во денешно време, работното окружување се карактеризира со висок степен на комплексност, 
па така, да се биде подобар во сè од соработниците едноставно не е возможно, а ниту пак неопходно.

Поради тоа, современото лидерство, пред сè, се базира на способноста да се мотивираат вработените, 
како и на способноста континуирано и прогресивно да се активираат потенцијалите на вработените, 
со цел постигнување на високо ниво на продуктивност, прифаќање на организациските вредности, 
тимска работа и ефикасност во работата.

Course Curriculum

асд асд асд асдд
Делегирање Details 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Apply for Course19 SEATS LEFT
  • 90 Days
  • 20 SEATS
  • Course Badge
  • Course Certificate
  • Wishlist
1 STUDENTS ENROLLED

Напредно пребарување

Designed by © Triple I Lab. All rights reserved.