Како да се постигне најдобрата спогодба?

Успешните бизнис преговори ја градат финансиската потпора на компанијата.

Продажниот персонал треба да е решителен, фокусиран и ориентиран кон резултати.

 

Воедно, продажниот персонал треба да ги поседува потребните вештини, а нивните супервизори потребните алатки за управување со резултатите од преговорите.

Фазата на преговарање е клучна и тогаш се одредува дали новиот клиент ќе ја зголеми вредноста на компанијата или ќе претставува товар.

Во текот на фазата на преговарање исто така се одредува колку долго ќе се задржи односот со клиентот и како тој ќе ја промовира вашата компанија на пазарот.

Тренингот за преговори на DOOR ви нуди решение со помош на кое ќе:

 • го зголемите уделот на пазарот
 • ја зголемите профитабилноста на одделот за продажба
 • остварите повисоки маргини
 • ја покачите профитабилноста по клиент
 • го зголемите просекот на потпишани договори
 • ја зголемите предвидливоста на резултатите во процесот на продажба
 • се стекнете со повеќе лојални клиенти и углед на пазарот
 • го подобрите имиџот на компанијата преку подобрениот морал на продажниот персонал
 • ја зголемите вкупната продажба

Целна група на овој тренинг се менаџери, продавачи и сите вработени кои сакаат да ги подобрат своите преговарачки вештини и оние кои сакаат да го унапредат својот стил на преговарање.

Овој тренинг се состои од низа модули кои содржат неколку теории на преговарање, интерактивни индивидуални и групни вежби, анализа на случаи, квизови, дискусии и проектни задачи.

mot_proiz

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • 2,990 ден
 • 10 Days
 • Wishlist
0 STUDENTS ENROLLED

  Напредно пребарување

  Designed by © Triple I Lab. All rights reserved.