Activity

 • Комуникацијата е процес на пренос на информации и значења помеѓу две страни (испраќач и примач), со користење на едно или повеќе медиуми.
  Селектирајте го само принципот кој се однесува на ефективна комуникација.

 • Student started a quiz 3 years, 4 months ago

  Student Илија Попјанев started the quiz Комуникација

 • Добредојдовте на тестот за комуникациски вештини!

  Ваша задача е да одговорите на прашањата од тренингот за комуникациски вештини кој го поминавме во месец Април и Мај. Не брзајте, имате 15 минути […]

 • Student submitted the Quiz 3 years, 10 months ago

  Quiz Prv kviz was submitted by student Илија Попјанев

 • Load More
Designed by © Triple I Lab. All rights reserved.